Medlem af Dansk Psykologforening

Spiseforstyrrelser

Psykologer på Frederiksberg

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Spiseforstyrrelser er en betegnelse vi bruger, når spisningen er forstyrret på en måde, som vi i vores kultur, betragter som ualmindelig. Nogen spiser for meget, andre spiser for lidt eller for usundt, og man kan såmænd også være overoptaget af at spise meget sundt. Hvad enten man hører til den ene eller anden gruppe er et fællestræk, at din opmærksomhed og dine tanker er rettet mod spisning på en måde, der forstyrrer og lægger sig ind over alle mulige andre forhold i livet og måske også hindrer dig i at deltage og involvere dig i tilværelsen på den måde, som du ønsker.

Psykologer på Frederiksberg

Hvad er symptomerne på en spiseforstyrrelse?

Symptomer på en spiseforstyrrelse viser sig blandt andet ved, at ens opfattelse af kroppen forstyrres og forvrænges, f.eks. at man oplever sig selv som meget tyk, selvom man i virkeligheden er ganske tynd. Dette kan betyde, at man udvikler et unaturligt og måske sågar skadeligt forhold til mad, men også at man har det svært med egne tanker og følelser.

En spiseforstyrrelse kan få et udtryk, der materialiserer sig ved at man ændrer udseende. Det betyder også, at det er et problem man bærer udenpå og som er konstant til skue for andre. Der er i reglen en stor sårbarhed ved at være blottet for omverdenen på den måde. Man kan også opleve, at ens omgivelser pludselig bekymrer sig meget og holder øje med en. Det kan både opfattes som en kærlig omsorg og andre gange som en mistillid, der forandrer og sætter skår i de relationer, der før måske i højere grad var båret af tillid. På den måde kan lidelsen også forstyrre relationer, og kan derved blive et problem oveni problemet.

Psykologer på Frederiksberg

Behandling

På sæt og vis er det ikke forkert at betragte spiseforstyrrelser som noget, der har med mad at gøre, men i et psykologisk perspektiv er det ikke spisningen i sig selv, der har vores opmærksomhed. Vi betragter i udgangspunktet den forstyrrede spisning som et udtryk eller et symptom på en konflikt, som ikke har med mad at gøre. Hvis man udelukkende fokuserer på og behandler ud fra tilrettelæggelsen af diæter med mere, har man derfor kun behandlet symptomet og ikke årsagen.

I den måde vi griber behandlingen an på, vil vi typisk søge at komme bagom det, der handler om mad og finde ud af hvilke følelser, der er knyttet til behovet for at være meget restriktiv, ukontrolleret/kontrolleret eller i alle fald meget overoptaget af sine madvaner.

Når du starter i behandling hos os, vil du derfor opleve, at vi sammen kommer til at beskæftige os med baggrunden for spiseforstyrrelsen. For mange mennesker med spiseforstyrrelser gælder det, at det kan være svært at rumme bestemte følelser, eller at der er et ubehag forbundet med kontroltab. Der kan være mange andre årsager til spiseforstyrrelser, og det er naturligvis altid vigtigt at finde ud af, hvad der gør sig gældende for den enkelte, da vejen til bedring ofte ligger gemt netop her.

Kontakt os gerne vedrørende behandling af spiseforstyrrelser

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.