Medlem af Dansk Psykologforening

Spiseforstyrrelser

Psykologer på Frederiksberg

Hvad er en spiseforstyrrelse?

Spiseforstyrrelser er en betegnelse vi bruger, når forholdet til mad, krop og vægt bliver usundt og tvangspræget. Nogle mennesker med en spiseforstyrrelser spiser for meget, for lidt eller for usundt, imens andre kan være overoptaget af at spise meget sundt. Hvad enten man hører til den ene eller anden gruppe er et fællestræk, at denne overopmærksomhed lægger sig forstyrrende ind over andre forhold i livet og kan  forhindre en i at deltage og involvere sig i tilværelsen på en hensigtmæssig og nydelsesfuld måde.

Psykologer på Frederiksberg

Hvad er symptomerne på en spiseforstyrrelse?

Symptomerne på en spiseforstyrrelse afhænger naturligvis af, hvilken type spiseforstyrrelse man har. Helt generelt er fælles symptomer dog, at kropsopfattelsen forvrænges, at man ofte føler sig utilfreds med sig selv, har behov for kontrol og har det svært med egne tanker og følelser. Svimmelhed, koncentrationsbesvær, mavepine og træthed er også ret almindelige symptomer.

Har man en spiseforstyrrelse kan kroppen synligt ændre udseende. Det betyder også, at det bliver et problem man bærer udenpå og som konstant er til skue for andre. Der er i reglen en stor sårbarhed ved at være blottet for omverdenen på den måde. Det er dog ikke alle, der oplever en vægt forøgelse eller forringelse. Man kan faktisk godt være normalvægtigt, men opleve at tankerne om mad, krop og vægt er tvangsprægede og forstyrrede på en måde, der er kendetegnende for lidelsen.

Hvis spiseforstyrrelsen bliver synlig på den ene eller på den anden måde, kan man opleve, at ens omgivelser pludselig bekymrer sig meget og holder øje med en. Det kan både opfattes som en kærlig omsorg og andre gange som en mistillid, der forandrer og sætter skår i de relationer, der før måske i højere grad var båret af tillid. På den måde kan lidelsen også forstyrre relationer, og kan derved blive mere omfattende og indgribende end som så.

Psykologer på Frederiksberg

Behandling

Det er ikke noget galt i at betragte spiseforstyrrelser som noget, der har med mad og spisning at gøre, men i et psykologisk perspektiv er det ikke spisningen i sig selv, der har min primære opmærksomhed. Jeg betragter i udgangspunktet den forstyrrede spisning som et udtryk for, eller et symptom på, en indre konflikt, som i udgangspunktet ikke har med mad at gøre. Hvis man udelukkende fokuserer på og behandler ud fra tilrettelæggelsen af diæter med mere, har man derfor kun behandlet symptomet og ikke årsagen.

I den måde jeg griber behandlingen an på, vil jeg typisk søge at komme bagom det, der handler om mad og finde ud af hvilke følelser, der er knyttet til behovet for at være meget restriktiv, ukontrolleret/kontrolleret eller på anden måde være meget overoptaget af sine madvaner.

Når du starter i behandling hos mig, vil du derfor opleve, at vi sammen kommer til at beskæftige os med baggrunden for spiseforstyrrelsen. For mange mennesker med spiseforstyrrelser gælder det, at det kan være svært at rumme bestemte følelser eller at der er et ubehag forbundet med kontroltab.

Der kan være mange andre årsager til spiseforstyrrelser, og det er naturligvis altid vigtigt at finde ud af, hvad der gør sig gældende for den enkelte, da vejen til bedring ofte ligger gemt netop her.

Kontakt mig gerne her vedrørende behandling af spiseforstyrrelser

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.