Medlem af Dansk Psykologforening

Forløbsbeskrivelse

Psykologer på Frederiksberg

Den første kontakt

Det kan være et stort skridt at tage kontakt til en psykolog første gang. Mange har taget tilløb over noget tid og man kan være i tvivl, om det, man tumler med, egner sig til samtaler med en psykolog, eller måske skal man krydse en grænse ved at fortælle om noget, som opleves meget privat. Nogen kan være bekymrede for, at det, de kommer med, ikke vurderes alvorligt nok, imens andre kommer, når de har nået deres absolutte bristepunkt. Der er ikke et rigtigt eller forkert udgangspunkt for samtaler med os – alle afsæt er lige gyldige.

Hvis du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os telefonisk, inden vi laver en aftale.

Du kan kontakte os her.

Psykologer på Frederiksberg

De første samtaler

Ved de første samtaler danner vi os et overblik over, hvilke områder og temaer, du gerne vil arbejde med og en umiddelbar forståelse af, hvorfor du har henvendt dig. Vi stiller typisk en række uddybende spørgsmål og vurderer da, hvilken vej, der er brug for, vi går. For nogle er der tale om en klar og afgrænset problematik, for andre kan det være vanskeligere at gennemskue præcist, hvor problemet udspringer.

Uanset hvad, vil det ofte være sådan, at forskellige temaer er bundet sammen, og det vil derfor oftest vise sig relevant at komme omkring flere områder.

Psykologer på Frederiksberg

Skal vi fortsætte samarbejdet?

De første samtaler er også vores mulighed for at se hinanden lidt an. Et møde mellem to mennesker vil altid afhænge af de to mennesker, som mødes. Du skal have mulighed for at sige: “nej, det var ikke lige mig” og vi skal have mulighed for at vurdere, om det du kommer for er noget, vi kan hjælpe dig med.

Psykologer på Frederiksberg

Hvad handler samtalerne om?

Udgangspunktet for samtalerne vil oftest være de problemer, du møder i din dagligdag. Der er som regel ikke i sig selv tale om en søgen tilbage til fortiden. Dog vil det ofte vise sig, at der er en sammenhæng imellem de vanskeligheder, vi støder på i nuet og de oplevelser, vi ellers har haft i løbet af vores liv. Fortidens oplevelser vil derfor i forskellige sammenhænge ikke sjældent være relevante at inddrage. På den måde skabes der ofte en rød tråd, som kan være meningsfuld at beskæftige sig med.

Fælles for al klinisk psykologisk arbejde er, at der er fokus på at udvikle en øget bevidsthed om relationen mellem:

  • følelser, tanker og handlinger
  • sig selv og andre mennesker
  • nutiden, fortiden og fremtiden

 

En del mennesker har en erfaring i livet med ikke at have følt sig set. Vi arbejder ud fra en tanke om, at der er et helende element i det at blive lyttet til og anerkendt for det, man er, og vi bestræber os altid på at fremstå tydelige for vores klienter og på at være i levende dialog.

Psykologer på Frederiksberg

Hvor længe varer et forløb?

Man kan ikke på forhånd sige noget endegyldigt om varigheden af et samtaleforløb. Nogle mennesker har brug for at komme ind og vende og gå igen og føler, at de nu selv kan gå videre i livet. Andre finder det nødvendigt og påkrævet, at forløbet strækker sig over længere tid. Længere tid kan være 1 år eller i nogle tilfælde flere år. Andre har det bedst med at tage terapien tages op over flere gange.

Når ønsket om at afslutte et forløb melder sig, kan det være en god ide at tage det op i samtalen og lade tanken om at afslutte indgå i den dialog, der allerede er i gang. På den måde bliver det også en del af det, vi sammen forholder os nysgerrigt til.

Det er vores bestræbelse, at vi, der hvor det er meningsfuldt, i fællesskab finder frem til det rette tidspunkt at afslutte samtalerne. 

Psykologer på Frederiksberg

Der er mange måder at afslutte et forløb på

Ofte når forløb deres afslutning på en forudsigelig og planlagt måde, men af og til vil livets omstændigheder have en indvirkning på, hvordan et forløb afsluttes. På samme måde kan økonomi naturligvis også spille en rolle for, hvornår et samtaleforløb afsluttes. Vejene ind og ud af samtaleforløb er mangeartede, og den mangfoldighed hilser vi velkommen og sætter vi stor pris på. Nogle gange er det noget, man når at tale om inden afslutningen, andre gange når man ikke helt dertil. Det er helt forståeligt.

Psykologer på Frederiksberg

Du er altid velkommen til at komme igen

Uagtet hvordan man afslutter sit forløb, er man altid meget velkommen til at komme igen. Det er ikke ualmindeligt at genoptage samtalerne efter en kortere eller længere pause. Mange synes, det er rart at vende tilbage til en psykolog, der allerede har et kendskab til og en indsigt i deres historie.

Når man genoptager et forløb, er det ikke det samme som at starte forfra. Man bevæger sig igennem livet og igennem forskellige overgange, og vi formes løbende. Naturligvis kan gamle temaer dukke op igen og igen i løbet af et levet liv, men livet bringer os også altid ind i nye kapitler og tilføjer perspektiver og facetter og erfaringer, der kan give det erkendelsesmæssige arbejde et nyt skær.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.