Medlem af Dansk Psykologforening

Om mig

Psykologer på Frederiksberg
Psykolog på Frederiksberg. Gry Aaberg

Gry Aaberg
Tlf. 28723204
Mail: gryaaberg@gmail.com

Jeg blev uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2003 og har siden fået min autorisation igennem Psykolognævnet og er medlem af psykologforeningen.

Jeg er optaget af, hvordan vi som mennesker forstår og skaber sammenhænge i vores liv. Jeg har mødt mange mennesker på afgørende tidspunkter i deres liv, hvor de sammenhænge, der tidligere gjorde tilværelsen forståelig, nu synes at være vanskelige at begribe.

Når vi som mennesker befinder os i dyb sorg eller krise er det vigtigt, at vi i mødet med andre føler os forstået. Det er vigtigt, at der i relationen til et andet menneske, er et rum, hvor man kan samle sig, og forstå sig, i et nyt perspektiv.

Der er et bredt spektrum af følelser imellem på den ene side at være samlet og intakt og på den anden side være splittet og knust. Vi har som mennesker allesammen oplevelser af udsving imellem disse poler igennem livet. Nogen gange er der tale om store ændringer i livet, der kan bringe os ud af fatning. Andre gange kan mindre forstyrrelser i dagligdagen give anledning til at tage større ting op til revision og sætte spørgsmålstegn ved det, som tidligere har været en kendt og naturlig måde at leve sit liv på.

Forandringer i livet er uundgåeligt og der er meget man vokser ind i, og bliver klogere på, helt af sig selv. På baggrund af de erfaringer man samler sammen undervejs i livet, udvikler og ændrer man sig. Men at være i emotionel vækst kan også være en kompliceret affære. Mennesker er en kompliceret affære. I mine øjne kalder det på en alvorlighed og ydmyghed – både i min tilegnelse af viden i forhold til psykologiske aspekter ved livet, men i særdeleshed i selve mødet med dig, der har fundet en anledning til at interessere dig for din egen vækst og trivsel, hvad enten udgangspunktet er en nærværende krise eller noget helt andet.

Når du starter i terapi hos mig drister du dig til at stille dig et sårbart sted og blotte dig. Derfor er det uendelig vigtigt for mig, at mødet er trygt. Jeg gør mig derfor den største umage med at involverer mig i hver enkelt, med en ubetinget agtelse og præcis empati.

Min grundlæggende forståelse tager udgangspunkt i, at der altid en god grund til at vi handler, tænker og føler som vi nu gør. Nogle af de forklaringer er måske enkle og ligetil, andre ligger måske udenfor vores bevidsthed og har en iboende kompleksitet, som kan være vanskelig at finde rundt i, på egen hånd. I terapien forsøger jeg blandt andet at udvide den bevidsthed og forståelse, for igennem erkendelse og indsigt at tilvejebringe forandring og personlig udvikling. Igennem en ny og rigere perspektivering bliver det med andre ord muligt, at få andre ståsteder og skifte sin egen position. Det kan opleves som at få en større frihed i måden at leve sit liv på, i modsætning til at være et sted, hvor følelsen af, at være fastlåst, gentagende og uden egentlig indflydelse, er dominerende.

Psykologer på Frederiksberg

Ansættelses og uddannelsesforhold

Jeg har op til mit virke som privat praktiserende psykolog, i 7 år (fra 2004-2011) været ansat som psykolog på en efterbehandlingsafdeling for unge med personlighedsforstyrrelser. Undervejs i denne ansættelse har jeg sideløbende haft to deltids ansættelser og et efteruddannelselsesforløb:

  • I 2 år har jeg haft en deltids ansættelse i et forskningsprojekt projekt, som havde til hensigt at undersøge organisation og processtyring i forbindelse med anbringelser af unge.
  • I 3 år har jeg været leder af et forældre netværk for forældre med børn, der har psykiske lidelser.
  • I 2 år har jeg taget en efteruddannelse som supervisor.

Jeg har under mit virke som privatpraktiserende psykolog siden 2011, løbende haft en række konsulent- og undervisningsopgaver. Dertil kommer en udvidet foredragsvirksomhed indenfor områderne; forældre, samarbejde, sindslidelser og pårørende, idet jeg af socialstyrelsen fik til opgave, at kvalificere professionelle, der arbejder under anbringelsesreformen. I det ærinde har jeg i en årrække holdt foredrag i hele landet.

Siden 2013 har jeg desuden været ansat som ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor jeg underviser læge kandidater på CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation).

Langt de fleste dage er jeg fungerende psykolog i min privatpraksis. Her udvikler og kvalificerer jeg til stadighed mit behandlingsarbejde med en stor interesse for menneskelivet og den etik, som psykologisk behandling bør være omgærdet af.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.