Medlem af Dansk Psykologforening

Godt at vide

Psykologer på Frederiksberg

Hvad er forskellen på en psykolog, en psykoterapeut og en psykiater?

En psykolog er uddannet i faget psykologi på universitet. Uddannelsens formål er, at den studerende tilegner sig omfattende viden om psyken. Herunder hvad psyken er for en størrelse (psyken som fænomen), og hvordan den er påvirkelig, bevægelig og kan forandres. En psykolog er uddannet i at anlægge en overordnet og kritisk betragtning på forskellige teoretiske og praktiske ståsteder og her ud fra opbygge sit eget ståsted, såvel teoretisk som praktisk/klinisk. Mange psykologer arbejder som “kliniske psykologer”, hvilket vil sige, at de har psykoterapeutiske samtaler med mennesker, som i en eller anden grad og forstand er i knibe i livet.

En psykoterapeut er uddannet i en bestemt form for eller metode inden for psykoterapi, f.eks. gestaltterapi eller kropspsykoterapi. Det vil sige, der er tale om en overvejende praktisk og i afgrænset form teoretisk uddannelse. Psykoterapeuttitlen er ikke beskyttet, hvilket vil sige, at alle mennesker i princippet kan kalde sig psykoterapeut. En psykoterapeut er ikke psykolog, med mindre psykoterapeuten også har en uddannelse i psykologi fra universitetet.

En psykiater er som udgangspunkt helt almindeligt uddannet læge med fokus på den fysiske krop. Efter lægestudiet har psykiateren specialiseret sig i den lægefaglige måde at forstå forskellige sindslidelser på. Det vil sige, at psykiateren som udgangspunkt er uddannet til at vurdere og behandle det “syge sind”. Psykiateren er uddannet til at behandle psykiske lidelser med medicin, hvilket i nogle tilfælde kan være både relevant og ganske vigtigt. Nogle psykiatere har uddannet sig sideløbende inden for en psykoterapeutisk retning, f.eks. den kognitive eller den psykodynamiske.

Psykologer på Frederiksberg

Hvad vil det sige, at psykologtitlen er “beskyttet”?

At psykologtitlen er “beskyttet” betyder, at det kun er mennesker med en uddannelse som cand. psych. (5-årig uddannelse i psykologi på universitetet) eller som cand.pæd.psyk. (eksempelvis en lærer, som har videreuddannet sig til psykolog på Danmarks Pædagogiske Universitet), der må kalde sig psykologer.

Dette er blevet bestemt for at sikre kvaliteten af den behandling, som ydes af psykologer, og for at lave en klar adskillelse fra øvrige udbydere indenfor det behandlingsmæssige felt.

Psykologer på Frederiksberg

Lovgivning og etik

Som uddannede og autoriserede psykologer er vi forpligtede af psykologloven i Danmark og af de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

Det betyder blandt andet, at jeg arbejder under tavshedspligt.

Du kan læse mere her:

Retsinformation

Etiske principper for nordiske psykloger

Psykologer på Frederiksberg

Nyttige links

Nedenfor finder du gode steder, som måske kan være relevante for dig.

Psykologforeningen er psykologernes fag- og standsforening i Danmark. Den bidrager med uddannelses- og kursusudbud, medlemsblad, vidensformidling m.m.

Delebarn er en internetportal med et debat- og rådgivningsforum for forældre til delebørn. Delebarn.dk har til formål at hjælpe forældre med at kommunikere respektfuldt i forbindelse med og efter et brud eller en skilsmisse.

Psykiatrifonden er en privat, humanitær organisation, der arbejder for at udbrede information og viden om psykiske sygdomme og problemer, deres symptomer, behandling og meget mere.

Depressionsforeningen er en frivilligt drevet og landsdækkende forening samt et fællesskab for mennesker med affektive lidelser (depressioner og bipolære lidelser) og deres pårørende.

Angstforeningen er en patientforening, der støtter og rådgiver mennesker med angst og deres pårørende, og som bidrager til afstigmatisering.

SIND er en landsforening, der arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. 

Bedre Psykiatri er en forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og alle andre, der ønsker at støtte arbejdet for en bedre psykiatri.

Børneportalen er en hjemmeside, der hjælper børn og unge med at finde frem til specifik rådgivning og oplysning, hvis de har et problem.

Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der arbejder for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. Foreningen rådgiver selvmordstruede, deres pårørende og efterladte.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.