Medlem af Dansk Psykologforening

Forandringer i familielivet

Psykologer på Frederiksberg

Skilsmisse og andre kritiske forandringer i familielivet

Skilsmisser og andre store forandringer i familielivet bliver ofte en usikker og udsat grund at stå på – særligt hvis de kommer pludseligt og uden varsel. Når forandringerne i livet sker helt tæt på og rammer vores familie, kan usikkerheden være ganske overvældende.

Der kan være uendelig mange grunde til, at vi må ændre på ting i livet. Hvad enten ændringerne sker ud fra en bestræbelse på at ”slippe” eller ”holde fast”, er udfordringerne i samliv og eksistens ikke til at overse. Konflikter kan nemt komme til at overskygge billedet, når følelserne kommer i klemme, og hvis der er børn involveret, er der særligt gode grunde til at finde en form, som fungerer; på kort og på lang sig og uanset hvilken form der er tale om.

Psykologer på Frederiksberg

Familien som permanent system

Jeg betragter grundlæggende familien som et permanent system – et system der består, uanset om man bor under samme tag eller lever hver for sig. En sådan betragtning kræver noget af alle familiens medlemmer og forpligter det enkelte medlem til at arbejde for det, der fortsat er et fælles anliggende.

Der er meget, der er nemmere sagt end gjort, og den holdning, jeg her giver udtryk for, er bestemt ingen undtagelse. De vanskelige udfordringer kan være svære at tage sig af, når familien er ramt af konflikt og/eller sorg. Det er vitterlig en prøvelse for alle parter.

Uagtet hvilken forandring familien står overfor, skal de kræfter, der er tilstede i familien, optimalt set på ny kunne bringe alle medlemmerne i udvikling og trivsel. En sådan målsætning er krævende, og vejen dertil kan være både lang og besværlig. Det er sjældent, alting lykkes lige godt, og der er meget at vænne sig til og øve sig på hele tiden, men der er også noget særligt at kæmpe for.  

Psykologer på Frederiksberg

Behandling

Jeg arbejder ud fra den forståelse, at alle mennesker har et uanet potentiale og dermed også uanede muligheder for at leve videre på nye betingelser. Det, man som enkelt medlem ændrer og udvikler for sig selv, vil unægtelig også påvirke hele familiesystemet, og derfor er den enkeltes påvirkningskraft i en familie stor.

At skulle orientere sig påny, finde andre veje og genetablere sig, kan være en ganske svær omstillingsproces. Der er et utal af hensyn at tage, når der på én og samme gang er noget, der skal bevares og noget, der skal fornyes. Min indfaldsvinkel til arbejdet med familier eller enkeltmedlemmer i familier, henvender sig til netop disse vilkår, uagtet hvilken slags familie man er, eller ønsker at være. Der er i reglen meget på spil, og sårbarheden, sorgen, tabet eller usikkerheden – hvordan den end kommer til udtryk – kan synes allestedsnærværende og gøre processen ekstra vanskelig.

Drømmen om hvilken slags familie, man ønsker at være, kan forandre sig med årene, og det kan være en fordel at være åben for, at tingene kan komme til at se helt anderledes ud. Heldigvis bliver der flere og flere opfindsomme måder at indrette sig på for at kunne tage hånd om de mange og forskelligartede ønsker, der kan være i en familie.

Kontakt mig gerne for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe, når der sker forandringer i familielivet.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.