Medlem af Dansk Psykologforening

Selvværd og selvtillid

Psykologer på Frederiksberg

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd og selvtillid er ikke det samme og følges ikke nødvendigvis ad. Man kan godt fremstå som et menneske med stor selvtillid, men døje med et lavt selvværd eller omvendt.

I nogle tilfælde kan stor selvtillid kompensere for et mindre selvværd. Ved at fremstå som overordentlig dygtig på et professionelt plan kan man eksempelvis holde sig selv oppe og bevare status, uden dog at kunne undslippe en følelse af ikke at have noget ordentligt og ægte at byde ind med, på et personligt plan. I sådanne tilfælde kan det virke skræmmende at lade andre komme tæt på, idet man frygter at ”afsløre sig selv”, når man ikke kan gemme sig bag et højt mestringsniveau.

Man kan også have et grundlæggende sundt selvværd, men mangle selvtillid. Selvom vi som mennesker kan føle os værdifulde og værd at elske, betyder det ikke nødvendigvis, at vores tillid til os selv, og den måde vi kan begå os på, er særlig stor. Et sådant forhold kan eksempelvis komme til udtryk i en overbevisning om, at omverdenen bærer over med en, fordi man er sød og flink, men at man ”i virkeligheden” ikke rigtig dur til det man laver og at man i en eller anden forstand ikke har fortjent den status man har fået.

Psykologer på Frederiksberg

Almindelige problematikker vedrørende selvværd og selvtillid

Følelser, der knytter sig til selvværd og selvtillid, er et centralt tema i langt de fleste menneskers liv. For nogen er det et tema, der slår an i helt bestemte og afgrænsede situationer. For andre kan de følelser, der knytter sig til selvværd eller selvtillid brede sig som ringe i vandet og blive omsiggribende og direkte invaliderende.

Det kan have store sociale konsekvenser, hvis vi bærer på et lavt selvværd og en ringe selvtillid. Nogle mennesker kan føle sig begrænset og kørt fast, fordi de slås med de samme problemer igen og igen. For andre kan det blive en særlig indstilling til livet, der opleves fra et sted, hvor mistro og usikkerhed griber ind i deres måder at tolke verden på.

Psykologer på Frederiksberg

Behandling

Vi mennesker ser og opfatter altid verden igennem nogle særlige briller og tolker de hændelser vi er en del af, ind i en særlig kontekst. Oplevelsen af kontinuitet og sammenhæng er overordentlig vigtig for os, når vi begriber vores verden. Derfor beror vores særlige tolkning af verden på at samle eller tolke historier, der er i overensstemmelse med vores selvbillede. Populært sagt ser man ikke verdenen som den er, men som den, man er. 

Selvtillid og selvværd, og vore måder at tolke og begribe vores verden på, er imidlertid ikke et statisk forhold. Frem for alt er det en holdning til os selv som kan betragtes som fleksibel og dynamisk. Igennem samtaler er det muligt at nuancere vores holdning og forestillingsverden. Nuancering kan give plads til nye tolkninger og erfaringer, som kan skabe grobund for nye fortællinger og bidrage til et rigere selvbillede og en gryende fornemmelse af en videre identitet.

Kontakt mig gerne her, hvis du vil høre mere om behandling af problematiker vedrørende selvværd og selvtillid

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.