Medlem af Dansk Psykologforening

Parterapi

Psykologer på Frederiksberg

Parterapi

De fleste par ville medgive, at det kan være ganske kompliceret at dele sit liv med et andet menneske. Når vi træder ind i en kærlighedsrelation har vi nemlig allesammen en række bevidste og ubevidste erfaringer med os, som viser sig ekstra tydeligt i præcis denne relationen. Fortidens skuffelser, glæder og sorger følger med os og lægger et særligt press på parret idet vi søger, at få indfriet en række forventninger og forløsninger hos hinanden.

Med andre ord kan man sige, at ens egen psykologi udspiller sig på den scene som kærlighedsrelationen udgør – helt fra forelskelsens sus, hvor idealiseringen er fremtrædende, til det der sker når idealiseringen smuldrer og erstattes af en ny og mere realistisk kærlighed og hen til det sted, hvor et mere kristisk og devaluerende blik får bidt sig fast og blokerer for den oprindelige kærlighed og hengivelse.

Psykologer på Frederiksberg

Almindelige problematikker

Problemer i parforholdet manifestere sig ofte som dårlig kommunikation, uenigheder om dagligdagsting, mistillid og en overordnet følelse af at støde sig på den anden part igen og igen.

Min oplevelse er, at mange par, der kommer her, starter et sted, hvor store skuffelser, frustrationer og dyb længsel, præger relationen. Som en slags sorg, kan det komme til udtryk som eksempelvis bebrejdelser og endeløse skænderier eller det kan give sig til kende i form af en opgivelse og følelse af håbløshed og tilbagetrækning.

Fra det sted kan det føles næsten uoverstigeligt at komme på rette kurs igen. Det er som om at man har 1000 umulige problemer at slås med, men snarere er der i højere grad tale om en særlig dynamik imellem parret, der med udgangspunkt i deres særlige personlige islæt, manifesterer sig på 1000 forskellige måder.

På den måde giver det mening at forstå de underliggende kræfter i dynamikken frem for udelukkende at kigge på de konkrete skænderier. De konkrete skænderier, kan ganske vist vise vejen hen til en underliggende dynamik og konflikt, men det er netop vekselvirkningen imellem det konkrete og det underliggende, der er grundstenen for mit behandlingsarbejde med par.

Psykologer på Frederiksberg

Behandling

Når jeg i det behandlingsmæssige arbejde bestræber mig på at afdække den underlæggende dynamik og konflikt kræver det naturligvis også at man må være indstillet på at arbejde med sig selv. For nogle vil det være en svær prøvelse, fordi man kan være af den overbevisning, at det er den anden, der er hovedansvarlig for de problemer man oplever. Det kan være meget svært at få øje på sig selv, når man føler sig presset og frustreret. Et fokus på den anden kan i starten kendetegne processen for begge parter. Som processen skrider frem, er det dog efterstræbelsesværdigt, at fokus ændres og omdannes til at blive et møde med sig selv (igennem den anden). Dette sted i processen kan blive en både stærk og rørende katalysator for vigtig personlig udvikling – en udvikling, der kan ændre relationen (og relationer generelt). På den måde giver det altid pote at være i parterapi, fordi den indsigt man kan opnå i selve parterapien, bliver en værdi man kan tage med sig i enhver form.

 

Det er i det meget nære, at vores fortid og hele vores grundlag for at forstå vores omverden, udspiller sig mest tydeligt. Parterapi, er på den måde, en slags genvej til at opnå indsigt i sig selv, fordi vi kan lære så meget af den måde vi udtrykker os selv på, i netop kærlighedsrelationen.

Målet med terapien er således, at vende det, som i udgangspunktet opleves som nedbrydende og konfliktfyldt i relationen, til at være en vej hen til et sted, hvor samværet med den anden, bliver en katalysator for indsigt og udvikling. Igennem tilvejebringelsen af en større forståelse af sig selv og den anden, åbnes ultimativt en lang række nye muligheder for at ændre den dynamik, som man som par, måske igennem længere tid, har oplevet som ganske opslidende.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.