Medlem af Dansk Psykologforening

Om at gå til psykolog

Psykologer på Frederiksberg

Hvem går til psykolog?

Vi vil alle i løbet af vores liv have perioder, hvor vi oplever, at livet slår knuder, bliver uforståeligt og smertefuldt, og hvor vi får brug for at stoppe op og tænke, mærke og se, hvad det egentlig er, vi står i. Der er ligeså mange måder at tackle disse perioder på, som der er mennesker.

Uanset om vi er syge eller raske, sindslidende eller ”kun” må slås med almenmenneskelige problemer, så bevæger vi os frem i livet i en vekselvirkning mellem de erfaringer, vi allerede har gjort os, vores forestillinger om livet og vores møder med verden lige nu og her. Der er altså tale om et ganske kompliceret netværk af forhold.

Netop det at vores egne erfaringer og tanker er en vigtig del af vores bevægelse i livet gør, at ingen andre end os selv i sidste instans kan afgøre, om det, vi tænker, føler og mener, er rigtigt for os. Et samtaleforløb kan inspirere og hjælpe os til at opdage forhold, sammenhænge og muligheder, vi ikke selv har fået øje på, og i sidste ende er det os selv, der kan vurdere, om det har værdi og opleves meningsfuldt.

For kontakt og tidsbestilling – klik her

Psykologer på Frederiksberg

Hvad vil det sige at gå til psykolog?

Afhængig af hvem man er og hvilke vanskeligheder man har, kan man gribe samtalerne an på forskellige måder. Nogle vil gerne kigge specifikt på en afgrænset problematik, imens andre gerne vil brede livet ud og i højere grad lade komme, hvad kommer, og dér måske i højere grad orientere sig mod eksistentielle eller selvudviklingsorienterede mål.

Uagtet hvordan man vælger at arbejde sig frem, er det at gå ind i et psykoterapeutisk forløb at vælge at folde dele af sit liv ud sammen med et andet menneske, som man ikke i forvejen står i relation til. For mange indebærer det en mulighed for at udtrykke og blive klogere på noget af det, man finder vanskeligt eller umuligt at dele med andre. Det indebærer et håb om, at den person, man sidder over for, kan støtte en på vejen videre frem.

At gå ind i et psykoterapeutisk forløb er således også at vælge at træde ind i en sårbar position, hvor man på forhånd forsøger at opgive noget af den kontrol eller nogle af de til tider lidt fastlåste overbevisninger, vi alle bringer med os igennem vores liv. Det er at invitere et andet menneske til at være med på sidelinjen – ikke mindst i forhold til nogle af de ting, som vi selv kan have svært ved at forstå og komme videre fra.

For nogle mennesker vil det føles som – og være – en særlig modig gerning, netop fordi det fordrer en måske uprøvet grad af åbenhed overfor et andet menneske. At udvikle en åbenhed og fortrolighed med et andet menneske er ikke noget, der kommer af sig selv. Det forudsætter, at der udvikles en tillid, i dette tilfælde imellem klienten og psykologen. Af samme grund forudsættes en særlig høj grad af etik fra psykologens side, således at den sårbarhed, man som klient møder op med, bliver taget godt vare på.

Læs evt. mere om lovgivning og etik under Godt at vide

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.