Medlem af Dansk Psykologforening

Krise og udvikling

Psykologer på Frederiksberg

Hvad er en Krise?

Der findes ikke et liv uden kriser. En del kriser klarer vi helt fint på egen hånd, imens andre kriser kan være svære at overkomme. Der er mange faktorer, der spiller en rolle i forhold til, hvor gennemtrængende og voldsom en krise opleves.

I psykologisk forstand definerer man helt overordnet en krise reaktion, som de reaktioner der opstår, når vi belastes i en sådan grad, at de ressourcer som vi almindeligvis trækker på, ikke længere slår til. Overordnet set findes der to typer kriser; udviklingskriser og traumatiske kriser. Udviklingskriser er kriser, der er iværksat af vores egen almindelige udvikling. Traumatiske kriser betegner en krise, der sker på baggrund af en uventet eller voldsomt hændelse.

Psykologer på Frederiksberg

Hvad er symptomerne på en krise?

Når man oplever en krise kan det føles som om, at man ikke længere har grund under fødderne. Mange har oplevelsen af, at der netop er noget helt grundlæggende, der har ændret sig og det kan være vanskeligt at finde en ny sammenhæng og mening i tilværelsen. Kriser kan derfor også sætte spørgsmålstegn ved identitet og eksistens: Hvem er jeg overhovedet nu? Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg leve videre? Med andre ord, kan de sammenhænge man før oplevede som meningsfulde og samlende, erstattes af følelser af, at være i en form for opløsning.

Kriser varierer styrkemæssigt enormt, men det er ikke ualmindeligt at have følelser af uvirkelighed og en frygt for at blive ”skør”, fordi man kan have oplevelsen af at være helt ved siden af sig selv. Nogle mennesker reagerer også med voldsomme følelsesudbrud, angst, ufrivillige genoplevelser, intense følelser, sårbarhed, irritabilitet, skyld og skam følelser, koncentrationsbesvær, fortvivlelse, isolation og læderet hukommelse. 

Kriser falder som meget andet ned i det enkelte menneskeliv og dette menneskes særlige konstruktion. På den måde bliver krisen i særdeleshed personlig, da vi ikke oplever, og mærkes af, kriser på den samme måde.

Psykologer på Frederiksberg

Behandling

Da krisen har en natur, hvor almindelige og kendte forståelser sprænges i stykker, er det ekstra vigtigt, at man bliver hjulpet til at blive mere samlet igen. Der er mange trin fra at være i chok i den mere akutte fase af krisen og så til at reagerer, bearbejde og orientere sig påny. Hver fase kan have sine helt egne udfordringer og i mange tilfælde er det nødvendigt, at få hjælp, både fra ens omgivelser og i form af psykologisk behandling. Det er vigtigt at blive holdt ud, holdt oppe og holdt sammen, når man i en periode ikke kan stå sikkert og samlet selv.  Og det er vigtigt at have oplevelsen af, at man undervejs bevæger sig fra det sted, hvor man mærker at livet er i opløsning, hen til et mere samlet og fattet sted. Herfra kan man ligeså langsomt begynde at genkende sig selv, omend man ikke nødvendigvis er helt den samme længere, og måske aldrig helt bliver det igen. Vi vil altid være formet af det som livet måtte byde os på godt og ondt.

I psykologisk forstand hænger kriser og udvikling sammen. Det er først når vi kommer til kort i vores kriser, at vi finder nye måder at mestre livet på. Den overordnede hensigt i psykologisk behandling af kriser, er at begrænse skaden ved varige mén og skabe mulighed for at krisen kan generere en ny kapacitet. Udbyttet vil blandt andet være afhængig af krisens art, den individuelle reaktions tilbøjelighed og hvordan tidligere faser i krisen er forløbet.

Nogle former for kriser og udvikling ville man ønske, at man kunne være foruden, andre former kan i sidste ende vise sig at være et vigtigt bidrag til livet, selvom de i første omgang syntes uovervindelige – det kommer an på så uendelig meget. Det er bestemt ikke ikke alt der kan, eller skal, betragtes som en gave og alvorlige kriser kan i nogle tilfælde generere psykisk invaliditet og traumespor eller beskyttelsesstrategier, der kan være hæmmende i det liv, som skal leves videre.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.