Medlem af Dansk Psykologforening

Sindslidende, unge og psykose

Psykologer på Frederiksberg

De særligt alvorlige vanskeligheder

En mindre gruppe af mennesker støder i løbet af livet på en særlig alvorlig type af vanskeligheder, som gør, at det at navigere igennem livet, i kortere eller længere, tid kan blive en særlig stor og smertefuld udfordring.

Det kan betyde, at man kan få brug for at være i kontakt med psykiatrien og/eller have jævnlige samtaler med en psykolog om de ekstra svære udfordringer, der kan være i livet, når man er syg.

Psykologer på Frederiksberg

Symptomer på særligt alvorlige lidelser

De særlige problemer man som sindslidende kæmper med kan eksempelvis være at høre stemmer eller lyde eller se eller mærke ting, som man ikke deler med andre mennesker (hallucinationer), ). Der kan også være tale om særlige tanker eller ideer (vrangforestillinger), som eksempelvis at føle sig forfulgt. Nogle kan opleve, at deres tanker ikke er deres egne, at nogen ligesom har plantet tanker i deres hoved, eller at de kan læse andre menneskers tanker eller gøre folk ondt ved for eksempel at tænke dårligt om dem. Man kalder denne form for symptomer for ”psykose”. Det er dog langt fra alle mennesker med en sindslidelse, der har psykotiske oplevelser.

Nogle mennesker med sindslidelser mangler i ekstrem grad energi til at foretage sig de ting, de egentlig gerne vil. Andre kan opleve verden som et kaotisk og alt for krævende sted at være, hvor ustabiliteten både på den indre og den ydre bane kan skabe stor utryghed og gøre det svært at føre noget til ende. Man kan også opleve gentagne og invaliderende depressioner, angst eller store stemningssvingninger.

Har man ikke i tilstrækkelig grad overskud og tillid, opfattes meget som truende, og en opdeling af verden i sort og hvid, hvor nuancerne går tabt, kan gøre livet særligt vanskeligt at færdes i.

Oveni de nævnte symptomer er mange plaget af almenmenneskelige følelser som skyld, skam, ensomhed, sorg over tab af værdighed, fremtidsdrømme med mere. For de fleste vil det at leve med en sindslidelse tilføre livet en ekstra smertefuld dimension.

Psykologer på Frederiksberg

Behandling

Psykoterapi med sindslidende er ligeså mangfoldig og forskellig som psykoterapi med andre mennesker.

Det at føle sig set og forstået og at mærke, at der er tid til at tale om de ting, som optager ens sind, har en betydelig effekt på lindring og på det at komme sig.

For mange handler det om at etablere et møde med et andet menneske, hvor man føler sig set, og igennem den oplevelse, gradvist selv acceptere og tackle den situation, man står i. Ligesom for alle andre menneskers vedkommende baserer et psykoterapeutisk forløb sig blandt andet på viljen og modet til at kigge på de forhold, som gør tilværelsen vanskelig og uhåndterbar.

Det er vigtigt i et psykoterapeutisk forløb at respektere, at det er klienten, der afgør, hvad og hvor meget vedkommende vil fortælle. For nogle er det særdeles angstprovokerende at gøre sig for sårbar over for et andet menneske – den slags tager den tid, det tager.

Det vil i nogle tilfælde være en god idé at etablere en form for samarbejde med andre behandlende instanser eksempelvis psykiater eller egen læge. Det er dog helt op til den enkelte om dette samarbejde skal etableres.

Der er mulighed for at inddrage pårørende i nogle af samtalerne, hvis der måtte være brug for det.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.