Medlem af Dansk Psykologforening

Om Mari Ann Sander Molano

Psykologer på Frederiksberg
Mari Ann Sander Molano

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet under Velfærdsministeriet.

Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket vil sige, at jeg tager imod henvisninger fra egen læge.

Jeg har igennem hele mit voksne liv arbejdet med mennesker, igennem de senere mange år med psykologisk behandling. Jeg var allerede som ganske ung fascineret af den menneskelige psykes kompleksitet, herunder af vejene imod psykologisk forandring og lindring af psykisk smerte. Dette førte mig tidligt på sporet af psykologien som den professionelle vej i mit liv.

Jeg har igennem årene, såvel i mit faglige som i mit personlige liv, mødt mange mennesker, hvis tanker, opdagelser og erfaringer med livet – i kombination med mine egne – har hjulpet mig til at se og forstå mere og mere af det, som livet er: en langvarig læring i at leve det liv, som vi finder, er bedst for os, og som rammerne i vores liv giver mulighed for. En læring, som må erfares på egen krop igennem såvel små som store oplevelser, igennem samvær med de mennesker, vi møder på vores nære og fjerne vej, når vi arbejder, rejser, stifter familie, bliver syge osv.

Med til at skabe sig erfaringer hører refleksionen – over fremtiden, fortiden og nutiden, over andre og over os selv. Hermed kan vi blive bedre til at handle i overensstemmelse med vores ønsker og muligheder. Nogle foretrækker at reflektere over det personlige liv i enerum, andre reflekterer bedst sammen med andre. Man kan ikke på forhånd sige, at det ene er bedre eller rigtigere end det andet. Ikke desto mindre viser det sig, at der er stunder i livet, hvor rigtig mange søger en særlig form for nærvær med et andet menneske, f.eks. en psykolog. Der vil typisk være tale om tidspunkter i livet, hvor det bliver genstridigt og uforståeligt, og hvor usikkerheden over, hvordan vi kommer videre, bliver særligt stor og smertefuld.

Psykologisk teori er en vigtig ballast for mig i mit arbejde. Ikke desto mindre er det vigtigt for mig, at min teoretiske bagage hele tiden går hånd i hånd med praksis. Her mener jeg både praksis fra mit faglige liv som psykolog men så sandelig også fra mit personlige liv. Jeg er af den overbevisning, at der, hvor vi som mennesker lærer mest om det at være menneske, det at være i smerte og glæde og det at lindre os selv og andre, er igennem det levede liv og ikke igennem bøger og teorier. Vores viden om os selv er ikke en læring, som kan bibringes os ved at søge opskriften på ”det rigtige liv”, selvom vi af og til måske kan forfalde til at tro det og kan blive forvirrede af al den snak om, hvad man ”bør” og ”ikke bør”.

Psykologer på Frederiksberg

Uddannelse

2007 Autoriseret psykolog af Psykolognævnet

2001 Cand.psyk. fra Københavns Universitet

1989 Læreruddannelse

Psykologer på Frederiksberg

Jobs

2007- 20…. – Privat praktiserende psykolog, Liv i Praksis, Frederiksberg

2011-2021 – Psykolog i OPUS Nørrebro, et 2-årigt, intensivt og opsøgende behandlingstilbud for unge mennesker med psykoselidelser under Region Hovedstadens Psykiatri

2008 – 2010 – Supervisor tilknyttet Hvidovre Psykiatrisk Afdeling

2007- 2008 – Afdelingspsykolog ved Psykiatrisk Center Hvidovre, lukket afsnit

2005-2007 – Psykolog og behandlingsansvarlig på Måløvgård, et midlertidigt bo- og behandlingssted for sindslidende.

2002-2005 – Psykolog i OPUS Nørrebro, et 2-årigt, intensivt og opsøgende behandlingstilbud for unge mennesker med psykoselidelser under Region Hovedstadens Psykiatri

2001-2002 – Bocentret Hedelund, et bocenter for sindslidende, samt projektet ”Revagruppen” ved Østre Gasværk, et revalideringsprojekt for psykisk syge og misbrugende unge.

Psykologer på Frederiksberg

Kurser, uddannelsesforløb m.v.

Det er vigtigt for mig at holde mig ajour med nyeste viden og forskning indenfor det psykologiske og psykoterapeutiske fagområde, hvorfor jeg jævnligt deltager i kurser, uddannelsesprogrammer m.m., bl.a. afholdt af Dansk Psykologforening og forestået af internationalt anerkendte forskere og psykoterapeuter.

Jeg har længerevarende efteruddannelsesforløb bag mig i bl.a. eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi med psykosepatienter og kognitiv adfærdsterapi. Desuden en mangfoldighed af kursusforløb i bl.a. udredning og differentialdiagnostik. Derudover har jeg et længerevarende uddannelsesforløb i mindfulnessmeditation, har selv en daglig meditationspraksis og er optaget af det, man kalder 3. bølge kognitiv psykoterapi, hvori indgår såvel mindfulness og iagttagende og accepterende tilgange til selvet. Sidst men ikke mindst har jeg i mange år været draget af og beskæftiget mig med sammenhængen mellem krop og psyke. Under denne paraply befinder sig bl.a. kropspsykoterapeutiske tilgange til forandring og den neuroaffektive forståelse og behandling af traumer og psykiske lidelsers opståen.

Sidst men ikke mindst sikrer jeg mig kvaliteten af min faglighed ved løbende supervision hos fagkollegaer.

Psykologer på Frederiksberg

Egenterapi

Det møde, som finder sted i det psykoterapeutiske rum imellem klient og terapeut, har ganske tidligt pirket til min nysgerrighed. Allerede inden jeg begyndte at læse til psykolog, påbegyndte jeg et egenterapeutisk forløb, som strakte sig over en hel del år. Der fik jeg erfaring i såvel individuel som gruppe- og workshoporienteret psykoterapi. Der var tale om en kombineret samtale- og kropsorienteret terapiform på såkaldt psykodynamisk grundlag.

Jeg har på den måde tilegnet mig megen direkte viden om, hvad god og sund terapi er og ikke er, og årene har givet mig en erfaring på området, som gør mig i stand til at følge andre mennesker på deres kortere eller længere vej ind dette rum – og ud i livet.

Det at virke som psykoterapeut forudsætter efter min bedste overbevisning, at terapeuten selv har været igennem et eller flere psykoterapeutiske forløb af kortere og længere varighed og dermed har erfaret processen på egen krop. Ikke mindst herigennem kan man danne sig troværdige holdninger til, hvad psykoterapi er og ikke bør være.

Psykologer på Frederiksberg

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.